Lactatiekundige begeleiding in ZGT

Begeleiding bij borstvoedingsproblemen in het ZGT op het Moeder Kind Centrum en de Moeder Baby Unit (MBU) op de PAAZ afdeling. Wanneer je in het ziekenhuis ligt, zijn er geen extra kosten voor lactatiekundige begeleiding.

Lactatiekundig spreekuur voor zwangeren onder medische begeleiding

Wanneer je vragen hebt over borstvoeding kun je een afspraak maken met de lactatiekundige (één consult is gratis wanneer je onder behandeling van de gynaecoloog bent). Dit kan wanneer je een slechte ervaring met borstvoeding hebt gehad en dit de volgende keer wil voorkomen. Een consult is aan te raden als je zwanger bent van een meerling, overgewicht hebt, Diabetes Mellitus hebt, een kindje met een aangeboren afwijking krijgt, na een borstoperatie of bij medicatiegebruik.

Er kan een afspraak gemaakt worden met de lactatiekundige op maandag-, dinsdag-, woensdag-  en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur. De afspraak kan gemaakt worden via de afdeling verloskunde. Telefoon 088 708 44 16